Tin Mới Nhất

LỜI KHAI THỊ CỦA ẤN QUANG ĐẠI SƯ

LỜI KHAI THỊ CỦA ẤN QUANG ĐẠI SƯ

LỜI NHẮC NHỞ CỦA ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO Đức Phật xót thương, khuyên thẳng nên xưng danh hiệu. Chính vì xưng danh hiệu là hạnh dễ làm, nếu cứ giữ mỗi niệm nối nhau tu như thế suốt đời, thì mười kẻ niệm mười kẻ được vãng sinh, trăm người tu trăm người về Tịnh […]

NIỆM PHẬT HÀNG THÁNG

NIỆM PHẬT HÀNG THÁNG

LỊCH NGÀY NIỆM PHẬT HÀNG THÁNG Để biết ngày cụ thể trong tháng, vui lòng gọi ĐT: 08.38962388 ( Quý Vị vui lòng nên gọi trước 11h hoặc từ 13h30 -> 17h30 hoặc từ 18h->20h45 )

PHÓNG SANH CÁ

PHÓNG SANH CÁ

LỊCH PHÓNG SANH Thường 2 lần/1tháng (khoảng trên dưới 80 triệu/ lần) Để biết ngày cụ thể trong tháng và phát tâm tùy hỷ, Qúy vị hoan hỷ gọi ĐT: 08.38962388 ( Quý Vị vui lòng chỉ nên gọi trước 11h hoặc từ 13h30 -> 17h30 hoặc từ 18h->20h45 )