Tin Mới Nhất

PHÓNG SANH CÁ

PHÓNG SANH CÁ

LỊCH PHÓNG SANH Thường 2 lần/1tháng (khoảng trên dưới 80 triệu/ lần) Để biết ngày cụ thể trong tháng và phát tâm tùy hỷ, Qúy vị hoan hỷ gọi ĐT: 08.38962388 ( Quý Vị vui lòng chỉ nên gọi trước 11h hoặc từ 13h30 -> 17h30 hoặc từ 18h->20h45 )